Explore Design & Create your T-shirt

ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมกับเสื้อพิมพ์ลาย

|
|
ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมกับเสื้อพิมพ์ลาย

ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมกับเสื้อพิมพ์ลาย

#SIWISSTUDIO ขอมาแนะนำ ” ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมกับเสื้อพิมพ์ลาย ”

การเลือกขนาดโลโก้ มีความสำคัญอย่างมาก ขนาดที่แอดนำมาแนะนำ เป็นขนาดที่ร้านส่วนใหญ่ใช้กัน แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือตามขนาดของลายเสื้อที่พิมพ์ เพื่อให้โลโก้ดูโดดเด่น ไม่กลมกลืนไปกับลายเสื้อมากจนเกินไป

Share with
Tags:

Related Post

ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมกับเสื้อพิมพ์ลาย

#SIWISSTUDIO ขอมาแนะนำ ” ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมก…